Ikke gi mat som gave – GRUNDIG - Respekt for mat
— 15.05.2018

Ikke gi mat som gave

Mange av oss har råd til å kjøpe oss alt vi trenger. Noe som er synonymt med at det ofte er vanskelig å kjøpe gaver til bursdager, jul… Noe som har ført til at gaver i form av mat, drikke og sjokolade har økt kraftig. Men fakta er at mye av maten som gis bort aldri blir spist.

Velstandsøkning i Norge gjennom de siste tiår har økt dramatisk. Noe som har ført til en økning i immaterielle og delvis immaterielle gaver (Borch, 2013). Mat er en delvis immateriell gave. Det vil si at den er materiell – men bare for en stund. En sammenligning av SIFO-undersøkelser fra 1992 til 2012 viser at gaver i form av mat har økt kraftig. Mens 22 prosent oppga å ha gitt dette i 1992 var tilsvarende tall på 47 prosent i 2012.

Blir ikke spist

Selv om tanken er god og at mange velger å gi denne type gaver av etiske og miljømessige hensyn, og at matgaver kan ses på som en forbruksendring mot et mer bærekraftig gaveforbruk er det mye som tyder på at mye av maten som gis aldri blir spist. Den havner rett og slett i søpla. Noe som ofte skyldes at mottagerne ikke finner anledning til å bruke den, de vet ikke hvordan de skal bruke den og at de ikke liker den.

Inviter venner og familie på restemat

Vi oppfordrer derfor alle til å invitere venner og familie på restemat. Ikke bare er det miljøvennlig, det er bra for lommeboken og man kan gjøre det til en kreativ utfordring å bruke det man har i kjøleskapet. Inspirer hverandre til oppskrifter og #RespectFood!