GRUNDIG | Respect Food

Grundig #respectfood

Titta på videoklippet

Food for Soul partnerskap

Läs mer

Att kasta bort mat är att kasta bort liv

Vår mission

Att kasta bort mat är att kasta bort liv

Till skillnad från människor kan maten inte döma eller diskriminera oss. Maten anser inte att vi är mindre eller mer värda beroende på hur vi behandlar den. Den ger och ger och tar ingenting tillbaka. Mat är liv. Respekt.

Vi på GRUNDIG anser att det är vårt ansvar att leda kampen mot matavfall. Att påminna världen om att man inte ska ta maten för given, utan behandla den varsamt. Endast genom att respektera maten kan vi göra vår jord till det bästa hem man kan ha.

Som globalt och starkt eko-medvetet företag inleder vi kampen för att minska mängden matavfall genom Respect Food-initiativet. Vårt initiativ «Respect Food» har som syfte att inspirera andra att bekämpa matavfall, och att lära dem att minska mängden matavfall i köket med innovativa produkter.

Gå med i vår rörelse och #RespectFood med oss.

Hur mycket mat kastar du i soporna?

Visste du att en tredjedel av de livsmedel som produceras i världen hamnar i soporna? Det innebär att 1,3 MILJARDER TON ätbara livsmedel kastas bort. De kunde utgöra mat åt 868 miljoner hungriga människor i världen. Det är till och med 4 gångar så mycket mat som de behöver för att få tillräcklig näring.

se hur mycket mat ett vanligt hushåll kastar bort i genomsnitt
total mängd bortkastad mat
kg / år

Siffrorna är grova uppskattningar baserat på ett vanligt brittiskt hushåll. Källa: wrap.org.uk

Du kan spara
€/ år

Siffrorna är grova uppskattningar baserat på livsmedelsköpen i ett vanligt brittiskt hushåll. Källa: wrap.org.uk

Det är tillräckligt med mat
för en vanlig vuxen person i
dagar

Antalet dagar baseras på uppgifter från National Geographic. Källa: nationalgeographic.com

Fakta om bortkastning

0.0
miljoner ton
av total mängd bortkastad mat sedan du besökte webbplatsen —

1,3 miljarder ton

mat kastas eller förloras i världen varje år

0.0
ton
av CO2-utsläppen orsakas av livsmedelsavfall sedan du besökte webbplatsen —

3,3 MILJONER TON CO2

orsakas av matavfall varje år

200
miljoner
personer skulle kunna leva på den mat som aktuellt kastas i Europa

Att slösa med eller kasta bort livsmedel är också ett enormt slöseri av resurser, inklusive vatten, mark, energi, arbete och kapital, och producerar även onödiga utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till växthuseffekten och klimatförändringen.

0.0
ton
av alla mejeriprodukter som kastas i Europa sedan du besökte webbplatsen —

20 MILJONER TON

av alla mejeriprodukter förloras eller kastas i Europa varje år.

Respect Foods partnerskap

Även om kampen mot matavfall börjar i hemmet och stöttas av nya idéer krävs det personer med verkliga visioner som leder vägen.  Till exempel kocken Massimo Bottura och hans kulturella organisation Food For Soul. Food for Soul grundandes för att främja samhällets medvetenhet om matavfall och om svält, och driver en mängd olika initiativ tillsammans med kockar, specialister, livsmedelsleverantörer, designers och institutioner.